Uusimaa-viikon tapahtumalomakkeen tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 12, 13 ja 14 artiklat

1. Rekisterinpitäjä

Uudenmaan liitto, Y-tunnus 0201296-1

Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki

Puhelin (09) 4757 411, sähköposti toimisto@uudenmaanliitto.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: tietosuojavastaava

2. Tietosuojavastaava

Nimi: Liisa Setälä

Puhelin 040 168 1989, sähköposti liisa.setala@uudenmaanliitto.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään tapahtuman järjestelyihin. Rekisteri muodostuu Uusimaa-viikon verkkosivujen lomakkeen kautta ilmoitettujen tapahtumien henkilötiedoista.

Tietojen käsittely perustuu ilmoittajan suostumukseen.

4. Rekisterin henkilötietojen sisältö

Tapahtuman ilmoittajan yhteystiedot, kuten nimi, sähköposti ja puhelinnumero.

5. Henkilötietojen lähde

Uusimaa-viikon verkkosivujen tapahtumalomake.

6. Henkilötietojen vastaanottajat

Pääsy rekisterin tietoihin on verkkosivujen ylläpitäjillä. Ylläpitäjät ovat Uudenmaan liiton työntekijöitä. Henkilötietoja käsittelevät lisäksi Uudenmaan liiton työntekijät, jotka osallistuvat Uusimaa-viikon järjestämiseen.

Tapahtuman järjestäjän yhteystiedot voidaan julkaista Uusimaa-viikon verkkosivuilla, jos niitä tarvitaan tapahtumaan ilmoittautumista varten.

Palveluntarjoaja Poutapilvi Web Design Oy käsittelee tietoja vain rekisterinpitäjän erityisestä pyynnöstä.

Uudenmaan liiton verkkosivustot ovat SSL-suojattuja. SSL-sertifikaatti salaa tietokoneen ja internet-sivun palvelimen välisen liikenteen.

7. Tietojen luovutus ja siirto kolmansiin maihin ja kansainvälisille järjestöille

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään enintään vuosi tapahtumailmoituksen lähettämisestä.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity voi peruuttaa milloin tahansa suostumuksensa tietojen käsittelyyn lähettämällä vapaamuotoisen viestin sähköpostitse toimisto@uudenmaanliitto.fi tai postitse Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki.

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on talletettu rekisteriin
  • saada virheellinen henkilötieto korjattua
  • saada tietonsa poistetuksi rekisteristä
  • rajoittaa tietojen käsittelyä
  • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Pyyntö tulee lähettää sähköpostitse toimisto@uudenmaanliitto.fi tai postitse Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki. Viestiin viite "Uusimaa-viikon tapahtumalomakkeen tietojen tarkastuspyyntö".

Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.

10. Profilointi

Rekisterin avulla ei tehdä profilointia eikä muuta automaattista päätöksentekoa.